Winter 2013 - TNOTIMETNO is het wereldwijd vermaarde kennisinstituut uit Delft. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken, zo luidt de missie. De knappe koppen van TNO bedenken oplossingen op tal van thema’s, zoals veiligheid, energie en de gebouwde omgeving.

TNOTime is het relatiemagazine van TNO. Mario van Vliet van Mocca schrijft met enige regelmaat teksten voor dit magazine. Vaak staan deze teksten in het teken van de tuinbouw, voeding en biobased economy.