Jubileumboekje voor 20-jarige Halsema Hoveniers

In 2009 maakte Mocca een jubileummagazine wegens het 15-jarig bestaan van Halsema Hoveniers uit Den Haag. Die uitgave leverde de hovenier veel goodwill op bij zowel bestaande als nieuwe klanten. Daarom wilde eigenaar Paul Halsema ook ter gelegenheid van het 20-jarig...

Organisatie Ranking the Grower

Ranking the Grower is de leukste wedstrijd in de tuinbouw. Jaarlijks buigt een deskundige jury zich over wie uit de tuinbouw het beste scoren op een bepaald thema, zoals de meest energieke teler (in 2012), de beste jonge ondernemer (2013) en de meest inspirerende...

Coördinatie KAS Magazine

Voorjaar 2009 verscheen de eerste editie van KAS Magazine, het nieuwe gratis vakblad voor ondernemers in de glastuinbouw. Het blad is een uitgave van TuinbouwCommunicatie, het bedrijf dat ook onder meer het blad KAS Techniek en de websites Sierteeltnet en Groentenet...

Communicatie voor Bij De Rotte

Bij De Rotte is een samenwerkingsverband van acht ondernemers uit Lansingerland, waaronder Mocca. Bij De Rotte organiseert een aantal maal per jaar een gratis toegankelijke themabijeenkomst voor andere ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst staan kennisuitwisseling,...

Website voor Halsema Hoveniers

Halsema Hoveniers is een middelgrote, vooruitstrevende hovenier uit Den Haag. Eigenaar Paul Halsema en zijn collega’s hebben een grote groep vaste klanten waar op regelmatige basis de tuin wordt onderhouden. Daarnaast zorgt Halsema Hoveniers voor ontwerp en...

Digitale nieuwsbrieven voor LetsGrow.com

Met LetsGrow.com kunnen telers van groenten en sierteeltgewassen hun data vergelijken met die van andere telers. Zo is real time te zien hoe bijvoorbeeld het eigen energieverbruik of de productie per plant zich verhoudt tot die van collega’s. Mario van Vliet...