Teksten voor LTO Glaskracht

LTO Glaskracht Nederland is het samenwerkingsverband van de drie organisaties: LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB. Per 1 januari 2014 verricht LTO Glaskracht Nederland landelijke activiteiten voor de glastuinbouw op het terrein van belangenbehartiging, vaktechniek en...

Communicatie voor Bij De Rotte

Bij De Rotte is een samenwerkingsverband van acht ondernemers uit Lansingerland, waaronder Mocca. Bij De Rotte organiseert een aantal maal per jaar een gratis toegankelijke themabijeenkomst voor andere ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst staan kennisuitwisseling,...

Digitale nieuwsbrieven voor LetsGrow.com

Met LetsGrow.com kunnen telers van groenten en sierteeltgewassen hun data vergelijken met die van andere telers. Zo is real time te zien hoe bijvoorbeeld het eigen energieverbruik of de productie per plant zich verhoudt tot die van collega’s. Mario van Vliet...