kas magazineVoorjaar 2009 verscheen de eerste editie van KAS Magazine, het nieuwe gratis vakblad voor ondernemers in de glastuinbouw. Het blad is een uitgave van TuinbouwCommunicatie, het bedrijf dat ook onder meer het blad KAS Techniek en de websites Sierteeltnet en Groentenet uitgeeft.

Mario van Vliet van Mocca was nauw betrokken bij de start van KAS Magazine, verzorgde gedurende anderhalf jaar de coördinatie van het blad en schreef een groot aantal artikelen en teksten. Daarnaast verzorgde Van Vliet met enige regelmaat de nieuwsvoorziening voor de websites.