letsgrowMet LetsGrow.com kunnen telers van groenten en sierteeltgewassen hun data vergelijken met die van andere telers. Zo is real time te zien hoe bijvoorbeeld het eigen energieverbruik of de productie per plant zich verhoudt tot die van collega’s.

Mario van Vliet schrijft de teksten voor de digitale nieuwsbrieven van LetsGrow.com. Deze nieuwsbrieven bevatten onder meer interviews met gebruikers van de software en praktische tips.