PinC AgroPinC Agro is een dienstverlener in de tuinbouw. Ze ondersteunt ondernemers in bedrijfszekerheid. Samen met ondernemers stuurt PinC Agro op risico’s. Deze worden beheersbaar gemaakt, zodat bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd worden.

In 2013 bestond PinC Agro (een initiatief van Achmea) 5 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum gaf PinC Agro een special magazine uit. Productie, vormgeving en fotografie waren in handen van Flint Creative uit Naaldwijk, Mario van Vliet van Mocca schreef enkele interviews voor het magazine. Het jubileummagazine is gratis op te vragen bij PinC Agro.